Stichting Infutura

Ontwerp de toekomst

Stichting Infutura levert een bijdrage aan maatschappelijke en culturele innovatie met projecten en ontwerpgericht onderzoek.

ContactOver ons

Wij ontwikkelen projecten waarin we toekomstgericht ontwerpen met creatieve toepassingen van nieuwe technologie.

Wij organiseren bijeenkomsten en evenementen voor het ontwikkelen van nieuwe toekomstperspectieven op maatschappelijke thema's.