Stichting Infutura is georganiseerd op basis van een raad-van-toezicht-model. Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur.

Keimpe de Heer

Directeur-bestuurder

Keimpe werkt vanuit de kracht van ontwerpgerichte innovatie aan de grote uitdagingen van deze tijd. "Om richting te geven aan de toekomst moeten we wendbaar en adaptief zijn, hiervoor zijn nieuwe kennis en vaardigheden nodig om kansen te creëren en nieuwe handelingsperspectieven voor mogelijke toekomsten."

Contact

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

Gabrielle Kuiper

Voorzitter Raad van Toezicht

Gabrielle is een ervaren manager en bestuurder in de culturele sector, de creatieve industrie en het onderwijs. Ze verbindt zich aan stichting Infutura vanuit haar persoonlijke drijfveer om nieuwe kansen te creëren voor verschillende doelgroepen vanuit innovatie, creativiteit en verwondering.

Nevenactiviteiten

  • Directeur van de School Kunst en Economie aan de HKU. Een BA opleiding verbonden aan een hogeschool voor de kunsten met als specialiteiten creatieve en innovatieve processen, management, strategie, cultureel en creatief ondernemerschap, team building en leiderschap.
  • Voorzitter sectoraal advies college Hoger Economisch Onderwijs van de Vereniging hogescholen.
  • Bestuurslid van ENCATC, European network cultural arts management and trainings centers.
  • Auteur van het Basisboek Event Management (2011), De Imagineer (2015) over betekenisvolle relaties ontwerpen als business model en Imagineering; innovation in the experience economy (2014).

Bart Tunnissen

Lid Raad van Toezicht

Bart heeft een achtergrond in Economie en Rechten en werkt sinds 1996 in de culturele innovatiesector. Bart heeft een brede ervaring in het opzetten van organisaties en bedrijven. Zo is hij betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Media Guild Incubator in Amsterdam, het internationale jaarlijkse PICNIC festival, Sarai (een medialab in New Delhi, India), IPP Create (Innovation Platform Creative Industries) en meerdere start-ups. Bart verbindt zich aan Infutura vanuit een ideële overtuiging dat de persoonlijke en professionele ontwikkeling van mensen start bij het creëren van kansen voor de toekomst.

Nevenactiviteiten

  • Director Project Development, Public and Legal Affairs bij Waag Society

Erik Mooij

Lid Raad van Toezicht

Erik is een innovatieprofessional in de creatieve industrie en het onderwijs. Zijn drijfveer om betrokken te zijn bij stichting Infutura is zijn fascinatie voor ontwerpgerichte innovatie, interdisciplinaire werkwijzen  en ontwerpend leren.

Nevenactiviteiten

  • Project Co-Lead SDG Innovation Hub
  • Bestuurslid stichting Khan Academy NL