Stichting Infutura is georganiseerd op basis van een raad-van-toezicht-model. Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur.

Keimpe de Heer

Directeur-bestuurder

Keimpe werkt vanuit de kracht van ontwerpgerichte innovatie aan de grote uitdagingen van deze tijd. "Om richting te geven aan de toekomst moeten we wendbaar en adaptief zijn, hiervoor zijn nieuwe kennis en vaardigheden nodig om kansen te creëren en nieuwe handelingsperspectieven voor mogelijke toekomsten."

Contact

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht verantwoordelijk voor zijn samenstelling en waarborgt daarbij deskundigheid, diversiteit en onafhankelijkheid.

Erik Mooij

Lid Raad van Toezicht (plaatsvervangend voorzitter)

Erik is een innovatieprofessional in de creatieve industrie en het onderwijs. Zijn drijfveer om betrokken te zijn bij stichting Infutura is zijn fascinatie voor ontwerpgerichte innovatie, interdisciplinaire werkwijzen  en ontwerpend leren.

Nevenactiviteiten

 • Project Co-Lead SDG Innovation Hub
 • Bestuurslid stichting Khan Academy NL

Bart Tunnissen

Lid Raad van Toezicht

Bart heeft een achtergrond in Economie en Rechten en werkt sinds 1996 in de culturele innovatiesector. Bart heeft een brede ervaring in het opzetten van organisaties en bedrijven. Zo is hij betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Media Guild Incubator in Amsterdam, het internationale jaarlijkse PICNIC festival, Sarai (een medialab in New Delhi, India), IPP Create (Innovation Platform Creative Industries) en meerdere start-ups. Bart verbindt zich aan Infutura vanuit een ideële overtuiging dat de persoonlijke en professionele ontwikkeling van mensen start bij het creëren van kansen voor de toekomst.

Nevenactiviteiten

 • Director Project Development, Public and Legal Affairs bij Waag Society

Vacature: Lid Raad van Toezicht

Ben je geïnteresseerd om onderdel uit te maken van onze Raad van Toezicht en sluit je profiel aan bij wat wij zoeken? Neem dan contact met ons op via rvt@infutura.nl

Profiel

Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar een drietal invalshoeken, te weten:

 • Kennisgebieden;
 • Vaardigheden;
 • Kenmerken.

Kennisgebieden
Een algemeen lid heeft kennis van en ervaring met

 • Kunsten, media, wetenschap;
 • Projectontwikkeling en subsidieaanvragen in onderwijs en/of de culturele sector;
 • Sociale/ culturele innovatie.

Vaardigheden
Een algemeen lid dient over de volgende competenties te beschikken:

 • Abstractieniveau en communicatieve vaardigheid om te kunnen adviseren en ondersteunen;
 • Kan waar nodig distantie houden, kent de verschillen tussen toezicht houden op afstand en de bestuurlijke uitvoering;
 • Analytisch vermogen.

Kenmerken
De volgende kenmerken dienen bepalend te zijn voor het functioneren van een algemeen lid:

 1. Integer en onafhankelijk;
 2. Positief kritisch en respectvol;
 3. Initiërend in de Raad;
 4. Gecommitteerd;
 5. Affiniteit met kunsten, media, wetenschap en ondernemen.

Sluit jouw profiel hierop aan en ben je geïnteresseerd om een bijdrage te leveren aan onze stichting? Neem dan contact op via rvt@infutura.nl.