Masterclass Futuring


Leer verre toekomsten ontwerpen,om betere strategische keuzes in het heden te maken.

De masterclass is een traject van acht weken, waarin je werkt aan een transitievraagstuk dat past bij jouw context. Het traject kent drie fysieke bijeenkomsten en tussentijdse online check-in momenten.

Tijdens de eerste bijeenkomst vormen we teams, die gedurende het gehele traject samenwerken. In drie fysieke bijeenkomsten op vrijdagen van 13:00 tot 17:00 uur in Utrecht krijg je inspiratie, voorbeelden en methodieken aangereikt die je in te tijd tussen de bijeenkomsten gebruikt. Je werkt met je team in een gedeelde online omgeving waar je ook de voortgang van andere teams kunt volgen, zodat we gebruik kunnen maken van elkaars inzichten.

Elke bijeenkomst start met een introductie door een expert uit de beroepspraktijk, die vanuit concrete en realistische voorbeelden laten zien hoe zij verschillende vormen van futuring inzetten in complexe omgevingen.

Onder begeleiding van Lectoraat Co-Design (Hogeschool Utrecht) en PerfectStorm werk je vervolgens aan een concrete casus. De bijeenkomsten zijn een mix van theorie en praktijk en hebben een dynamisch karakter.

In de weken tussen de bijeenkomsten krijg je begeleiding vanuit Hogeschool Utrecht bij het werken aan jouw transitievraagstuk door middel van online check-in momenten.

Twee maanden na de masterclass is er een online check-in waarin de deelnemers ervaringen uitwisselen.

De totale studielast inclusief bijeenkomsten bedraagt 40 uur.

Futuring

We leven in een tijdperk met een hoge mate van complexiteit en onvoorspelbaarheid. Corona heeft dat nog eens onder vergrootglas gelegd. Elke sector, ieder beroep elke professional heeft te maken met onzekere veranderingen, jij dus ook.

Hoe kun je in tijden van transitie toch de juiste strategische keuzes maken en de goede dingen doen? Hoe draag je op een effectieve manier en met impact bij aan deze transities? Wetende dat we te maken hebben met wicked problems, vraagstukken zonder stappenplan.

Futuring geeft handvatten om verre en nabije toekomsten te beschrijven en verbeelden. Daarmee ontstaat de dialoog in en om je organisatie over mogelijke, wenselijke en waarschijnlijke toekomsten. Dat vormt de basis waarop je in het hier en nu goede strategische keuzes kunt maken.

In dit traject van acht weken ga je aan de slag gaat met actuele benaderingen van futuring die gaan over het adresseren van – en bijdragen aan uitdagingen van de toekomst:

  • Futures Thinking / Trendscenario’s;
  • Probing the Future / Speculative Design;
  • Transition Design.
Meer informatie en aanmelding

Deze leergang is in 2020 afgerond. Registratie is niet meer mogelijk.

Kennisateliers maakonderonderwijs, kunst & technologie


Dit najaar 2020 organiseren het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst in samenwerking met stichting Infutura een drietal Kennisateliers over maakonderwijs en kansen(on)gelijkheid op het snijvlak van kunst en technologie.

Een kennisatelier is bedoeld om met elkaar kennis te ontwikkelen, te verdiepen, elkaar te inspireren tot nieuwe ideeën en inzichten en een vertaalslag te maken naar de eigen werkpraktijk. We reflecteren vanuit verschillende perspectieven op de thema’s: de mediakunstenaar, de onderwijsontwerper, de digital designer en de techno-activist.

Keimpe de Heer van Stichting Infutura is de moderator en start elk kennisatelier met een introductie op het thema aan de hand van voorbeelden en prikkelende stellingen.

Alle data op een rijtje

27 oktober: De maakbare toekomst van leren
10 november: Technologie en ethiek
2 december: Hack the system!

Programma en registratie

In het programma van de Kennisateliers ontwerpen we verbindingen tussen kansen(on)gelijkheid en nieuwe hybride vormen van maakonderwijs. We organiseren voor elk afzonderlijk atelier een programma waarin twee sprekers met verschillende perspectieven reflecteren op het thema van de bijeenkomst, bijvoorbeeld het perspectief van de mediakunstenaar, de onderwijsontwerper, de digital designer of bijvoorbeeld de techniekfilosoof. De gekozen perspectieven vormen het vertrekpunt van het programma en de programmering van sprekers.
Het kennisatelier is ook echt een atelier bedoeld om met elkaar kennis te maken, te verdiepen en elkaar te inspireren tot nieuwe ideeën en inzichten. Voor de juiste dynamiek zal Keimpe de Heer van stichting Infutura als moderator het gesprek begeleiden en elk kennisatelier starten met een introductie en presentatie van het thema aan de hand van voorbeelden, een uitdagende visie en prikkelende stellingen.

Kennisatelier 3

In ons huidige onderwijssysteem is de aansluiting tussen vooropleidingen en vervolgopleidingen voor creatieve makers een struikelblok. De doorstroom van studenten van creatief technologische MBO-opleidingen naar het HBO stagneert en er is sprake van een hoog uitvalpercentage van MBO’ers in het eerste jaar van het HBO. Dit lijkt iets te zeggen over de aansluiting tussen opleidingen, maar ook over de aansluiting op de specifieke leerwensen en onderwijsbehoeften van creatieve makers.

Over de sprekers
Marieke Gervers is oprichter en directeur van stichting sQuare, een Amsterdamse broedplaats voor creatieve makers. sQuare ondersteunt creatieve vakmensen, afgestudeerd op het MBO bij hun makerschap, ondernemerschap en in hun verdere professionalisering. In 2009 werd Marieke manager van het Art & Entertainment College bij het ROC van Amsterdam waar ze de leiding had over diverse creatieve MBO-opleidingen en die ze tegelijkertijd volledig reorganiseerde. Vijf jaar later richtte ze het Practoraat Creatief Vakmanschap op, een platform voor onderzoek en innovatie binnen het MBO.

Kosmo Broom is een ervaren interactie ontwerper, hardware and cross media specialist. Hij ontwerpt gebruikerservaringen, ontwikkelt prototypes en media installaties vanuit zijn bedrijf Fair2Media.

Kennisatelier 2

Met Roos Groothuizen (mediakunstenaar) en Corné van Delft (onderwijskundige, technologieontwerper)

Dit jaar is de relatie tussen mens en technologie in een stroomversnelling gebracht. De plotselinge chaos heeft ervoor gezorgd dat er snelle keuzes gemaakt moesten worden op de werkvloer, in het onderwijs en in onze dagelijkse communicatie. De strijd om de videocall-dienst heeft voor grote winnaars en verliezers gezorgd. Hulpmiddelen zoals de ‘corona-app’ worden ondanks alle privacy-kritiek toch gepubliceerd.

Nog te weinig klinkt het geluid dat de technologie die we gebruiken, ontworpen moet worden vanuit een waardensysteem dat uitgaat van een gelijkheidsbeginsel en open, transparante menselijke waarden. In dit kennisatelier stellen we onszelf de vraag: Hoe kunnen we technologie en het gebruik van technologie in het onderwijs (her)ontwerpen op basis van menselijke waarden?

Over de sprekers
Corné geeft meer dan 25 jaar les in interaction design. Hij heeft een master of science onderwijskunde en is een Interaction Design pionier. Naast zijn eigen bedrijf heeft Corné jarenlange ervaring als hoofddocent Interaction Design, studieleider Games en Interactie bij de HKU.

Roos Groothuizen is een mediakunstenaar met een vergaande interesse voor digitale mensenrechten. In haar werk focust ze op discriminerende online algoritmes, informatiefilters en internet monopolies. Met spelelementen, interacties en performances creëert ze werelden waar deelnemers geconfronteerd worden met de dilemma’s rond hun digitale leven.

Kennisatelier 1

Denker over hoe alles anders kan, dat is Jurriaan Rexwinkel. Als docent Innovatie & Prototyping en de kunstvakken is hij vooral bezig met de verbinding tussen kunsteducatie en makers-onderwijs, 21e eeuwse vaardigheden en onderwijs van morgen. Innovatie & Prototyping is een creatief- technisch vak waarin leerlingen leren om met behulp van het creatieve proces, complexe problemen op te lossen door (nieuwe) technologie in te zetten.

Casper is een Interactive Performance Designer en mediakunstenaar. Hij houdt zich bezig met de raakvlakken tussen kunst en technologie en ontwerpt (theatrale-)interactieve installaties. ‘Ik geloof in de mens als spelend wezen. Mensen weer activeren om te spelen en daarin creatief te zijn. Zichzelf te laten verbazen en het gevoel geven dat ze zelf iets creëren met de handvatten die ik ze geef. Dat zijn een paar van de doelen van mij als maker die in veel van mijn projecten terug te zien zijn.’